Chúng tôi là đội ngũ Sales quản lý website https://the-globalcity.vn/. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho việc tìm hiểu dự án The Global City.

Thu thập thông tin:

Khi khách truy cập để lại thông tin trên trang web, chúng tôi thu thập các dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent của người truy cập để phát hiện spam.

Gravatar:

Một chuỗi ẩn danh (hash) được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng Gravatar hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có thể được tìm thấy tại địa chỉ: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chúng tôi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai kèm theo bình luận.

Media:

Nếu bạn tải lên hình ảnh trên trang web, hãy tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Người truy cập vào trang web có thể tải xuống và truy cập các dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies:

Khi bạn viết bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp tên, địa chỉ email và địa chỉ website trong cookie. Thông tin này giúp bạn không phải nhập lại thông tin khi viết các bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Khi bạn truy cập vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt cho phép sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị. Thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong vòng hai ngày, và cài đặt hiển thị sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất, thông tin đăng nhập trong cookie sẽ bị xóa.

Khi bạn chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài viết mà bạn đã chỉnh sửa. Cookie này sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác:

Các bài viết trên trang web có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Các nội dung này được nhúng từ các trang web khác và hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie và nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba để giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Điều này bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu:

Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Mục đích thu thập dữ liệu từ website này là để cung cấp tư vấn bán hàng cho dự án The Global City.

Dữ liệu mà khách truy cập cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích tư vấn bán hàng dự án The Global City và không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký trên trang web của chúng tôi sẽ được lưu trữ trong hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào, trừ trường hợp bạn không thể thay đổi tên người dùng. Quản trị viên trang web cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, trừ trường hợp có các yêu cầu pháp lý hoặc bảo mật bắt buộc chúng tôi phải giữ lại.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong tệp dữ liệu khách hàng riêng của chúng tôi, và chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau đây:

Hotline: 0815.937.937
Websitel: https://the-globalcity.vn/
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!